.
.Prokazování příčinné souvislosti multikauzálních škod
......
......
Autor :
Luboš Tichý et al.
ISBN :
987-80-87488-01-0
Řada :
Mimo řady
Vydáno pro :
.
Tato publikace obsahuje soubor příspěvků z mezinárodní konference o dokazování pravděpodobnosti příčinné souvislosti v režimu proporciální odpovědnosti za škodu, která se uskutečnila v říjnu r. 2010 v Praze.

Jednotlivé příspěvky reflektují situaci panující v oblasti odpovědnosti za škody vzniklé zejména v oblasti zdravotnictví.
To proto, že určitá část deliktního práva v ČR zasluhuje nejen značnou pozornost, ale vyžaduje zásadní změnu.

V centru pozornosti jsou dva důležité pojmy, a to příčinná souvislost a dále její prokazování s ohledem na možnou „vícezdrojovou“ kauzalitu.

OBSAH

Kauzální proporcionální odpovědnost – základní kategorie a právně-politické úvahy
Israel Gilead

Neprosazení plně uplatňované proporcionální odpovědnosti v USA: Může být proporcionální odpovědnost za ztrátu šance omezena?
Michael Green

Anglické právo a proporcionální odpovědnost
Ken Oliphant

Dokazování příčinné souvislosti z hlediska praxe Nejvyššího soudu České republiky
Marta Škárová

Kauzalita a dělená odpovědnost z hlediska rakouského práva
Bernhard Koch

Dokazování příčinné souvislosti a proporcionální odpovědnost za škodu
Luboš Tichý

Hodnocení důkazů a míra důkazů
Reinhard Greger

Přílohy
  1. Principles of European Tort Law
  2. Principy evropského deliktního práva
  3. Úprava kauzálního nexu v komparativním přehledu
  4. Pozitivněprávní ustanovení vybraných jurisdikcí

Mohlo by Vás zajímat:

Odpovědnost členských států za škodu v právu Evropské unie
Jan Malíř