.
.č. 43: Bezpečnost organizací, mezinárodní bezpečnost a mezinárodní humanitární právo
......
Sborník mezinárodní konference
......
Autor :
Jan Ondřej, Pavel Šturma (eds.)
ISBN :
978-80-87146-15-6
Řada :
Sborníky
Vydáno pro :
.Právnická fakulta UK Praha - ediční středisko
OBSAH

1. TEMATICKÝ BLOK - BEZPEČNOST ORGANIZACÍ

Místo a úloha nestátního zpravodajství v občanské společnosti a tržní ekonomice
František Brabec

Správa dokumentů a bezpečnost organizace z hlediska spisové a archivní služby
Bohumír Brom

Terorismus a možnosti jeho odhalování a vyšetřování
Jan Chmelík

Role informačního managementu v odvětví bezpečnosti
Milan Kný

Prevence kriminality a evropské normy
Pavel Kocábek – Tomáš Koníček

Manažment bezpečnosti v systéme organizácie
Antonín Kozoň

Organizační a systémové zajištění ochrany a bezpečnosti klíčových osob obchodních společností
Vít Kraus

Bezpečnosť penitenciárneho zariadenia v krízovej situácii
Milan Hejdiš

Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek z pohledu obecní policie
Eva Horzinková

Bezpečnostní ochrana je věcí každého z nás
Stanislav Nečas

Výslech jako metoda odhalování a vyšetřování terorismu a organizovaného zločinu
František Novotný

Problematika odhalování a vyšetřování kybernetické kriminality
Josef Požár

Aktuální otázky kriminalistické vědy
Jiří Straus

Základné ľudské práva a ich ochrana štátom v krízových situáciách
Karol Zeman

2. TEMATICKÝ BLOK - MEZINÁRODNÍ BEZPEČNOST

Reforma Rady bezpečnosti OSN
Jiří Dušek

Africká únia a Africké pohotovostné jednotky – nové perspektívy riešenia konfliktov v Afrike?
Martin Faix

Mezinárodní terorismus
Petr Ibl

Problém humanitární intervence a proces formování SZBP/EBOP na sklonku 20. století z perspektivy České republiky
Dagmar Moravcová

Společnost národů a snahy o potlačování mezinárodního terorismu
Karel Schelle – Ladislav Vojáček

Proměna pojetí suverenity a multilaterální intervence
Štěpán Strnad

Právní nástroje boje proti terorismu v České republice
Ivo Svoboda – Radim Vičar – Tomáš Zbořil

Protiteroristické sankce jako příklad dobré správy
Zuzana Trávníčková – Radka Druláková – Štěpánka Zemanová

Právo a moc EU jako prvek mezinárodní bezpečnosti
Jiří Tuza

Globalizovaný svět a mezinárodní bezpečnost
Vladimír Zoubek

3. TEMATICKÝ BLOK - MEZINÁRODNÍ HUMANITÁRNÍ PRÁVO

Právo obětí ozbrojených konfliktů na odškodnění
Veronika Bílková

Terorismus nebo válka?
Jiří Fuchs

Sexuální násilí na ženách v mezinárodním humanitárním právu a přínos ICTY a ICTR
Stanislava Hýbnerová

Privatizace ozbrojených konfliktů
Marek Jukl

Zakázané prostředky a způsoby vedení ozbrojených konfliktů, otázka kazetové munice
Jan Ondřej

Požadovaný standard kontroly pro přičtení odpovědnosti státu za závažná porušení mezinárodního humanitárního práva
Pavel Šturma


Mohlo by Vás zajímat:

Obrana, bezpečnost a krizové stavy
Václav Pavlíček a kol.