.
.Spotřebitelská kupní smlouva
......
......
Autor :
Luboš Tichý, Miloš Kocí (eds.)
ISBN :
978-80-87488-12-6
Řada :
Mimo řady
Vydáno pro :
.
Publikace se zabývá otázkami modernizace úpravy spotřebitelské kupní smlouvy, jak z pohledu českých, tak i evropských zákonodárců.

OBSAH

Perspektivy spotřebitelské kupní smlouvy – náhrada škody a její limitace
Josef Bejček

Postavení společného evropského práva kupní smlouvy (CESL) vůči mezinárodní úmluvě o koupi zboží (CISG), mezinárodnímu právu soukromému (nařízením Řím I a Řím II), evropským směrnicím o spotřebitelské kupní smlouvě a národním úpravám
Axel Flessner

Prostředky právní ochrany kupujícího při spotřebitelské koupi
Milan Hulmák

Od trpělivého jehněte k pašovi: Práva spotřebitele-kupujícího v návrhu Společného evropského práva kupní smlouvy
Matthias Lehmann

Náhrada škody a klauzule vylučující odpovědnost v evropském soukromém právu
Oliver Remien

Informační povinnosti při koupi a prodeji ve vztazích B2C v českém právu
Markéta Selucká

Struktura prodeje spotřebitelského zboží v návrhu CESL a v BGB
Christoph Thole

Spotřebitelská kupní smlouva a její vývoj v evropském a českém právu
Luboš Tichý

Informační povinnosti, popis plnění a kvalita zboží v evropském právu kupní smlouvy
Volker Wiese

Mohlo by Vás zajímat:

Vývoj evropského spotřebitelského práva
Luboš Tichý, Tomáš Večl (eds.)