.
.č. 44: Odpovědnost za ochranu (R2P)
......
Nová naděje, nebo staré pokrytectví?
......
Autor :
Veronika Bílková
ISBN :
978-80-87146-27-9
Řada :
Prameny a nové proudy právní vědy
Vydáno pro :
.Právnická fakulta UK Praha - ediční středisko
OBSAH


ČÁST I. VÝVOJ KONCEPTU R2P NA MEZINÁRODNÍ SCÉNĚ
1. Období 90. let: Vytvoření podmínek pro vznik konceptu R2P
2. Období 2001-2005: Zformování konceptu R2P a jeho přijetí Světovým summitem
3. Období 2005-2009: Potvrzení konceptu R2P a snahy o jeho implementaci
4. Zhodnocení vývoje konceptu R2P na mezinárodní scéně

ČÁST II. OBSAH, PARAMETRY A POVAHA KONCEPTU R2P
1. Na jaké situace se koncept R2P vztahuje?
2. Kdy a jak se koncept R2P aktivuje?
3. Kdo je primární a kdo subsidiární nositel R2P?
4. Co je obsahem konceptu R2P?
5. Kdy lze v rámci konceptu R2P použít ozbrojenou sílu?
6. Jakou má koncept R2P povahu?
7. Čím koncept R2P je, čím není a jaká je jeho přidaná hodnota?

ČÁST III. IMPLEMENTACE A APLIKACE KONCEPTU R2P
1. Konkrétní případy aplikace konceptu R2P
2. Kvality konceptu R2P: určitost, realističnost a další znaky
3. Objektivní schopnost aktérů: institucionální a operační rámec konceptu R2P
4. Subjektivní ochota aktérů: mobilizace politické podpory pro koncept R2P
5. Zhodnocení stavu implementace a aplikace konceptu R2P

Mohlo by Vás zajímat:

Casebook
Výběr případů z mezinárodního práva veřejného
Pavel Šturma a kol.