.
.č. 3: Ochrana mezinárodních investic v kontextu obecného mezinárodního práva
......
......
Autor :
Pavel Šturma, Vladimír Balaš
ISBN :
978-80-87146-55-2
Řada :
Studie z mezinárodního práva
Vydáno pro :
.
Právní úprava mezinárodních investic tvoří jednu z hlavních oblastí mezinárodního ekonomického práva. Současně však bývá v řadě vědeckých publikací i učebnic prezentována jako zvláštní odvětví mezinárodního práva.

Cílem této publikace je analyzovat vybrané otázky investičního práva v kontextu obecného mezinárodního práva.

OBSAH

1. Úvod: Investice a obecné mezinárodní právo

2. Prameny mezinárodního investičního práva
  2.1 Dvoustranné smlouvy
  2.2 Mnohostranné smlouvy
  2.3 Investiční dohody
  2.4 Obyčejové mezinárodní právo
  2.5 Obecné zásady právní
  2.6 Akty mezinárodních organizací
  2.7 Arbitrážní rozhodnutí
3. Interpretace smluvních závazků v mezinárodních
investičních sporech
  3.1 Předmět a účel smlouvy
  3.2 Restriktivní a efektivní interpretace
  3.3 Další interpretační postupy
  3.4 Aplikace dalších interpretačních ustanovení Vídeňské úmluvy o smluvním právu

4. Standardy zacházení s investicemi
  4.1 Standard spravedlivého a rovnoprávného zacházení
  4.2 Mezinárodní minimální standard
  4.3 Plná ochrana a bezpečnost
  4.4 Zákaz svévolných a diskriminačních opatření
  4.5 Národní zacházení
  4.6 Zacházení podle doložky nejvyšších výhod
  4.7 Pracovní závěry

5. Odpovědnost v mezinárodním investičním právu
  5.1 Odpovědnost států, její typy a formy
  5.2 Klasické schéma odpovědnosti států za mezinárodně protiprávní chování – cesta diplomatické ochrany
  5.3 Kodifikační pokusy a obsahová proměna odpovědnosti států za mezinárodně protiprávní chování
  5.4 Aplikace pravidel o odpovědnosti států v mezinárodním investičním právu
  5.5 Uplatňování nároku – pravidlo státní příslušnosti
  5.6 Srovnání a shrnutí

6. Závěry a doporučení

Mohlo by Vás zajímat:

Základy mezinárodního práva
Danilo Türk