.
.Trust a srovnatelné instituty v Evropě
......
......
Autor :
Luboš Tichý, Kateřina Ronovská, Miloš Kocí (eds.)
ISBN :
978-80-87488-14-0
Řada :
Mimo řady
Vydáno pro :
.
Účelem této publikace je seznámit českého čtenáře s institutem svěřenského fondu, který byl zakotven v českém pozitivním právu v novém občanském zákoníku. Tento konstrukt představuje zvláštní nástroj správy majetku a nakládání s ním a s malými odchylkami byl převzat ze zákonné úpravy, kterou získal v občanském zákoníku kanadské frankofonní provincie Québec, kde je ve francouzštině označován jako fiducie a v anličtině jako trust.

OBSAH

I. OBECNÁ ČÁST – NÁRODNÍ ZPRÁVY

Německo mezi trustem a Treuhandem
Rainer Kulms

Fiducie v polském právu
Jakub Michalik, Jerzy Pisuliński

Národní zpráva – Rakousko
Martin Schauer, Bernhard Motal

Trust, fiducie, treuhand v Evropě a svěřenství v České republice
Bohumil Havel, Vlastimil Pihera

Národná správa za Slovenskú republiku
Ján Husár, Kristián Csach

Francouzská zkušenost se svěřenstvím
François Barričre

Trust, fiducie, treuhand v Evropě a svěřenství v České republice
Národní zpráva za Irsko
Oonagh B. Breen

Fiduciární smlouvy v lucemburském právu
Corrado Malberti

II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST – SPECIFICKÉ PROBLÉMY

Založení svěřenského fondu se zvláštním důrazem na oddělení majetku
Vít Zvánovec

Nové instituty fiduciární správy majetku po rekodifikaci soukromého práva v České republice. Fond svěřenský, nadační a přidružený
Bohumil Havel, Kateřina Ronovská

Lichtenštejnské Treuhänderschaft jako příklad fungujícího režimu trustu v oblasti občanského práva
Francesco A. Schurr

Postavení svěřenského správce
Lucie Josková

Insitut trustu v moderním finančnictví
Rainer Kulms

Právní osobnost (právní subjektivita) svěřenského fondu ve světle českého občanského zákoníku
Bohumil Havel

III. SROVNÁNÍ

Trust – Srovnávací studie
Miloš Kocí, Luboš Tichý

Mohlo by Vás zajímat:

Anonymita skutečného vlastnictví a její zneužívání
Milan Kostohryz, Jan Mikuláš