.
.Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových - 2011
......
Konsolidace aplikační praxe práva duševního vlastnictví se zvláštním přihlédnutím k evropskému právu
......
Autor :
Jan Kříž a kol.
ISBN :
978-80-87146-56-9
Řada :
Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových
Vydáno pro :
.
Kolektivní monografie se zabývá autorskoprávními aspekty podpory projektů výzkumu, vývoje a inovací, právem na odměnu při opětovném prodeji originálu uměleckého díla a problematikou výpočtu výše majetkových nároků při porušení práv duševního vlastnictví.

Další část publikace rozebírá porušování autorských práv na internetu, právo na informace a zajištění předmětu důkazního prostředku ve věcech týkajících se práv z duševního vlastnictví a terminálové užití díla v rámci knihovní licence.

Závěr díla je zaměřen na průmyslově-právní spory a obsahuje též zmínku o páté konferenci Evropské asociace pedagogů
v oblasti práva duševního vlastnictví.

OBSAH

Aktuální otázky a autorskoprávní aspekty podpory výzkumu, vývoje a inovací
Irena Holcová

Právo na odměnu při opětném prodeji originálu uměleckého díla v právu EU
Adéla Faladová

Některé otazníky k transpozici čl. 13 Směrnice o dodržování práv duševního vlastnictví – Alternativní výpočet výše majetkových nároků při porušení práv duševního vlastnictví
Veronika Křesťanová

Pasivní legitimace (host) providerů v případech porušování autorských práv na internetu a rozsudky L'Oréal/Ebay
a Scarlet/SABAM
Zuzana Císařová

Právo na informace a zajištění předmětu důkazního prostředku ve věcech týkajících se práv z duševního vlastnictví – Limity užití a praktické aplikace
Tomáš Dobřichovský

Terminálové užití díla v rámci knihovní licence
Barbora Kroftová

Apple vs Samsung – Průmyslově-právní spory jako nástroj konkurenčního boje mezi významnými výrobci spotřební elektroniky
Jindřich Kalíšek

Pátá konference Evropské asociace pedagogů v oblasti práva duševního vlastnictví
Petra Žikovská

Mohlo by Vás zajímat:

Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových - 2010
Jan Kříž a kol.