.
.Effet utile
......
......
Autor :
Luboš Tichý, Michael Potacs, Tomáš Dumbrovský (eds.)
ISBN :
978-80-871-46-89-7
Řada :
Mimo řady
Vydáno pro :
.
Publikace se zabývá obecným právním principem tzv. „užitečného účinku“, který je odvozený od francouzského správního práva a jemuž připisuje zvláštní váhu judikatura ESD.

OBSAH/CONTENT

CHAPTER I – THE CONCEPT OF EFFET UTILE

Origins, Scope and Meaning of Effet Utile
Jean–Louis Bergel

Effet Utile as a Method of Interpretation
Michael Potacs and Claudia Mayer

CHAPTER II – EFFET UTILE IN EUROPEAN UNION PRACTICE
Effet Utile and the Four Freedoms
Rudolf Streinz

Effet Utile as an Arbitrary Instument of the CJEU? Differences between its Application in Public and Private Law
Luboš Tichý

Effet Utile and Citizenship of the Union
Matthias Niedobitek

Effet Utile in Competition Law
Wulf-Henning Roth

CHAPTER III – EFFET UTILE IN THE MEMBER STATES PRACTICES

Effet Utile as a Unifying Doctrine in a Constitutionally Pluralist Europe
Tomáš Dumbrovský

Effet Utile in the Enforcement of EU Law by National Judiciaries
Jiří Zemánek

CHAPTER IV – EFFET UTILE BEYOND THE EUROPEAN UNION

Effet Utile in Corporate Law beyond the European Union
Friedrich Rüffler and Julia Told

Effet Utile – Toward a General Principle of Law?
Robert Rebhahn

Mohlo by Vás zajímat:

Právní a organizační aspekty posuzování zdravotního stavu v sociální oblasti
Igor Tomeš, Kristina Koldinská