.
.č. 47: II. konference SVOČ
......
Sborník vítězných prací
......
Autor :
Pavel Šturma (ed.)
ISBN :
978-80-87146-29-3
Řada :
Sborníky
Vydáno pro :
.Právnická fakulta UK Praha - ediční středisko
OBSAH

Slovo úvodem

Autorské právo

Jindřich Kalíšek
Patentování počítačových programů
Jiří Malý
Potřebujeme prodlužovat dobu ochrany zvukových nahrávek
Ivan Chalupa
Zástavní právo k nemovitosti v rámci konkursu

Mezinárodní právo
Daniela Ratajová
Jak je důležité míti Evropský soudní dvůr aneb ochrana práv
vyplývajících z komunitárního práva v rozhodčím řízení
Karel Ulík
Analýza právních výhrad Spojených států vůči Mezinárodnímu trestnímu soudu
Jiří Petera, Karel Petržela
Možnost napadení rozhodnutí mezinárodních investičních arbitráží

Národní hospodářství
Václav Žalud
Společný obchodní podíl
Martin Kraft
Systémová integrace a její dopady na hospodaření organizací
Tereza Voborníková
Směrnice o biopalivech

Právní dějiny
Kamila Stloukalová
Římská provincie Egypt a její správa
Vojtěch Budinský
Protistátní skupina Modrý a spol.
Jan Švarc

Kupní smlouva, náležitosti kupní smlouvy a z toho vyplývající vady
Srovnávací studie

Trestní právo
Lenka Měsíčková
Stalking
Gabriela Dejnožková
Novinky v českém trestním právu – domácí vězení a elektronický monitoring
Michal Sýkora
Současnost a budoucnost institutu presumpce neviny v českém právním řádu

Ústavní právo
Ondřej Preuss
Kontrola ústavnosti mezinárodních smluv a český ústavní soud
Jan Grinc
Dualita ochrany základních práv na evropské úrovni a Lisabonská smlouva
Jan Bartošek
Ekonomická analýza práva – přístupy a fundamentální koncepce
Alexandra Trochtová
The Constitutional Court and Politics in the Czech Republic
Vladimír Klaban
Právní vývoj českých rozvědek, demokratický právní stát a ústavnost

Mohlo by Vás zajímat:

Standard lidských práv v Evropě
Dagmar Černá