.
.č. 6: Odpověď mezinárodního práva na mezinárodní zločiny
......
......
Autor :
Pavel Šturma (ed.) a kol.
ISBN :
978-80-87975-16-9
Řada :
Studie z mezinárodního práva
Vydáno pro :
.
První část této monografie se věnuje rozlišení pojmů, především metamorfózám mezinárodních zločinů, res. Závažných porušení závazků vyplývajících z kogentních norem mezinárodního práva a vlivu na odpovědnost států, a jejich vztahu k individuální trestní odpovědnosti za zločiny podle mezinárodního práva.

Následující část příspěvků se zabývá jednotlivými zločiny podle mezinárodního práva, jako jsou procesní a interpretační aspekty zločinu agrese, jehož definici přinesly tzv. Kampalské dodatky k Římskému statutu Mezinárodního trestního soudu. Jiným analyzovaným problémem je zločin pirátství v současných podmínkách, popř. interpretace válečných zločinů v judikatuře ESLP.

Další část publikace je zaměřena na tématické či případové studie, věnované obchodu se ženami a potírání násilí na ženách. Dalšími zkoumanými problémy jsou vztah mezi právní úpravou postavení uprchlíka a terorismem a ilegální obchod se zlatem jako zdroj financování terorismu a konfliktů.

OBSAH

PŘEDMLUVA
Pavel Šturma

MEZINÁRODNÍ ZLOČINY A ZLOČINY PODLE MEZINÁRODNÍHO PRÁVA: TEORETICKÝ POHLED

Metamorfózy mezinárodních zločinů: příběh s otevřeným koncem
Pavel Šturma

Co je mezinárodní zločin?
Veronika Bílková

INSTITUCIONÁLNÍ A PROCESNÍ ASPEKTY

Rola medzinárodných inštitúcií v potieraní medzinárodnej zločinnosti
Martin Faix

Imunita při porušení ius cogens – quod licet Jovi, non licet bovi?
Vladimír Balaš

ZLOČIN AGRESE A PIRÁTSTVÍ

Pirátství jako zločin podle mezinárodního práva?
Jan Ondřej

Procesní aspekty zločinu agrese
Milan Lipovský

Analýza poskytování zbraní podle Kampalských dodatků k Římskému statutu MTS
Carollann Braum

ŽENEVSKÉ ÚMLUVY A JUDIKATURA ESLP

Analýza osídlování okupovaných území Palestiny
Jitka Hanko

Válečné zločiny v judikatuře ESLP
Alla Tymofeyeva

PODOBY MEZINÁRODNÍ ČI TRANSNACIONÁLNÍ ZLOČINNOSTI: PŘÍKLAD OBCHODU A NÁSILÍ NA ŽENÁCH

Obchod se ženami v soudobém mezinárodním právu
Stanislava Hýbnerová

Potírání násilí na ženách skrze instrumenty Rady Evropy
Kristýna Chocholáčková

ÚMLUVA O UPRCHLÍCICH A TERORISMUS

Vyloučeni z ochrany: exkluzivní klauzule Úmluvy o právním postavení uprchlíků
Věra Honusková

Vyloučení teroristů z postavení uprchlíka a exkluzivní klauzule Úmluvy o právním postavení uprchlíků
Eliška Flídrová

Nežádoucí cesty za svobodou a únosy letadel a lodí a exkluzivní klauzule Úmluvy o právním postavení uprchlíků
Šárka Ošťádalová

Ilegální obchod se zlatem jako zdroj financování terorismu a konfliktů
Kamila Hájíčková

ZÁVÉRY A DOPORUĆENÍ
Pavel Šturma

Mohlo by Vás zajímat:

Právní aspekty boje proti terorismu
Legal Aspects of Counter-Terrorism
Harald Christian Scheu (ed.)