.
.č. 38: Parlamentarismus
......
Sborník z výjezdního semináře PrF UK
......
Autor :
Marek Antoš, Jan Wintr (ed.)
ISBN :
978-80-85889-99-4
Řada :
Sborníky
Vydáno pro :
.Právnická fakulta UK Praha - ediční středisko
OBSAH

Parlamentarismus jako téma výjezdního semináře PF UK
Jan Wintr, Marek Antoš

Pohled Carla Schmitta na parlamentarismus
Viktor Fojt

Westminsterský parlament – pozoruhodné aspekty fungování nejstaršího zastupitelského sboru na světě
Jakub Kocmánek

Legislativní proces v Itálii
Pavel Raček

Odbornost při tvorbě zákonů
Jan Grinc

Raný anglický parlamentarismus
Jan Pavlík

Politické strany v prvorepublikovém parlamentarismu
Jan Bulíř

Volebný súd za prvej republiky a jeho prax v súvislosti so zbavovaním poslaneckých mandátov do roku 1925 (pohľad dobovej literatúry)
Pavol Šuta

Typy druhých (horných) komôr
Tomáš Šťastný

Rozpouštění parlamentu: ruční brzda ústavního systému v komparativním pohledu
Eliška Holubová

Mohlo by Vás zajímat:

Interpretace Ústavy České republiky a Ústavy Slovenské republiky
Věra Jirásková (ed.)