.
.č. 42: Proměny právního řádu v České republice a v Ruské federaci
......
Sborník z mezinárodní konference
......
Autor :
Aleš Gerloch (ed.)
ISBN :
978-80-87146-14-9
Řada :
Sborníky
Vydáno pro :
.Právnická fakulta UK Praha - ediční středisko
OBSAH

PRÁVNÍ DĚJINY

K proměnám právního řádu Československa po 2. světové válce
Karel Malý

Základní tendence reforem zákonodárství SSSR a RSFSR v letech 1985−1991
Andrej M. Četvertkov

Sovětský vliv na právo v komunistickém Československu v 50. letech a v první polovině 60. let 20. století očima expertů Knihovny Kongresu a Mezinárodní komise právníků (International Comission of Jurists)
Jan Kuklík

TEORIE PRÁVA

Úloha a postavení právních principů v soudobém právním řádu
Jana El-Dunia

Přirozené právo a formování právního positivismu
Jevgenij A. Vorotilin

Brněnská normativní teorie práva
Pavel Maršálek

ÚSTAVNÍ PRÁVO

K otázce mezer v Ústavě České republiky
Aleš Gerloch

Novely v ruském volebním zákonodárství
Suren A. Avakjan

Volební zákonodárství v České republice a jeho „dotváření“ Ústavním soudem
Věra Jirásková

Ústavně politické souvislosti návrhů na zavedení přímé volby hlavy státu v ČR
Radovan Suchánek

OBČANSKÉ PRÁVO

Aktuální otázky kodifikace soukromého práva v České republice
Jan Dvořák

Právní povaha výrobního tajemství v Občanském zákoníku Ruské federace
Andrej J. Šerstobitov

EVROPSKÉ PRÁVO

Typologie a hierarchie závazných právních aktů EU podle Lisabonské smlouvy
Richard Král

Lisabonská smlouva o reformě: nejdůležitější inovace týkající se oblasti zahraniční politiky
Světlana V. Glotova

Konsolidace právního řádu po vstupu České republiky do Evropské unie
Jiří Zemánek

PRÁVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Aktuální problémy českého práva životního prostředí v evropském kontextu
Milan Damohorský, Hana Müllerová

Mohlo by Vás zajímat:

Český právní řád a ochrana kyberprostoru
Tomáš Gřivna (red.)
Marie Vanduchová, Václav Jirovský (rec.)