.
.Společenství vlastníků jednotek podle zákona o vlastnictví bytů
z pohledu právního, daňového, účetního a katastru nemovitostí
......
......
Autor :
JUDr. Josef Holešovský, Ing. Marta Neplechová, CSc., Ing. Květa Olivová
ISBN :
Řada :
Knihy
Vydáno pro :
.
JUDr. Josef Holešovský, Ing. Marta Neplechová, CSc., Ing. Květa Olivová

2. doplněné a upravené vydání
(1. v nakladatelství Eva Rozkotová - IFEC)

Snahou autorů při zpracování této publikace bylo podat ucelený pohled na vlastnictví bytů a nebytových prostorů. Kniha je rozdělena na tři části. První vychází z právní úpravy pro nakládání s byty a nebytovými prostory jako s nemovitostmi. Objasňuje pojmy v širších souvislostech v návaznosti na ustanovení zákona. Druhá část je věnována výkladu základních ustanovení zákona, kterými je charakterizováno společenství vlastníků jednotek jako právnická osoba. Jde o podrobný výklad k problematice stanov a rejstříku společenství. Závěrečná kapitola se zabývá účetnictvím a daňovými předpisy společenství. Třetí část knihy tvoří praktická doporučení a vzory dokumentů, se kterými se společenství vlastníků jednotek nejčastěji v praxi setkávají.

Druhé vydání knihy je rozšířeno a doplněno zejména o novinky v oblasti daňové a účetní.

Publikace v knižní verzi (A5, brož., cca 368 stran).
Cena cca 378,- Kč
.