.
.Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových - 2013
......
Nové výzvy k revizi předpisů v oblasti duševního vlastnictví a jejich aplikační praxe se zvláštním přihlédnutím k evropským, mezinárodním a vybraným zahraničním národním úpravám
......
Autor :
Jan Kříž a kol.
ISBN :
978-80-87146-99-6
Řada :
Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových
Vydáno pro :
.
OBSAH

Práva k duševnímu vlastnictví ve světle nového občanského zákoníku
Alena Andruško

Osobnostní práva autorská – podněty ke změnám v rámci mezinárodněprávní úpravy
Tomáš Dobřichovský

Některé připomínky k Směrnici o prodloužení doby ochrany práv výrobců a výkonných umělců a její implementaci
Petra Žikovská, Jan Kříž, Leoš Bednář

Nové trendy v ochraně duševního vlastnictví cestou celních opatření
Petr Holý

Případ Google Books
Michaela Mackovičová

Estate of Graham v. Sotheby's Inc., aneb definitivní konec úpravy droit de suite v USA?
Adam Zahálka

Mohlo by Vás zajímat:

Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových - 2012
Jan Kříž a kol.