.
.č. 5: Mezinárodně-právní aspekty ochrany lidských práv
......
......
Autor :
Pavel Šturma (ed.)
ISBN :
978-80-87146-97-2
Řada :
Studie z lidských práv
Vydáno pro :
.
Mezinárodněprávní ochrana lidských práv nebo také mezinárodní právo lidských práv dnes představuje významnou oblast mezinárodního práva.

Tato publikace nemá za cíl podávat obecný přehled mezinárodních mechanismů, ale zaměřuje se na vybrané teoretické a praktické otázky mezinárodně-právní ochrany lidských práv, které odrážejí jak aktuální problémy, tak vědecký zájem jednotlivých autorů.

OBSAH

Lidská práva jako významný zdroj legitimity současného mezinárodního práva
Pavel Ondřejek

Aplikácia ľudských práv vo vojenských operáciách Európskej únie
Martin Faix

Pojem "tvrdého jádra" trestního práva v judikatuře ESLP a soudů EU a jeho vztah k vybraným oblastem správního trestání
Miluše Kindlová

Úmluva o lidských právech a biomedicíně – východisko pro národní úpravu práv pacienta?
Helena Peterková

Práva žen migrantek a jejich mezinárodněprávní ochrana
Eliška Flídrová

Omezení práva na svobodu projevu na základě článku 17 Evropské úmluvy o lidských právech
Alla Tymofeyeva

Mohlo by Vás zajímat:

Základní lidská práva v jednotlivých právních odvětvích. Grundrechte und einzelne Rechtsgebiete.
Luboš Tichý (ed.)