.
.č. 41: Rekodifikace trestního práva procesního
......
(aktuální problémy)
......
Autor :
Kolektiv autorů
ISBN :
978-80-87146-13-2
Řada :
Sborníky
Vydáno pro :
.Právnická fakulta UK Praha - ediční středisko
OBSAH

Věcný záměr trestního řádu – aktuální stav
Miroslav Růžička

Několik poznámek na konferenci o koncepci nového trestního řádu
Dagmar Císařová

Dokazování hospodářských trestných činů a dohoda o vině a trestu
Marek Fryšták − Eva Žatecká

Soukromá a subsidiární žaloba
Tomáš Gřivna

Odklony v trestním řízení ve věcech mladistvých z pohledu rekodifikace trestního práva procesního
Jana Hulmáková

Agent provokatér
Jaroslav Ivor

Princip kontradiktornosti jako jeden z aspektů práva na spravedlivý proces
Jiří Kmec

Základní zásady trestního řízení/trestního práva procesního v česko – rakousko – polsko – evropském srovnání
Vladimír Kratochvíl

Dohoda o vině a trestu
Jan Musil

Rekodifikace trestního práva procesního z pohledu aplikační praxe
Pravoslav Polák

Mimořádné opravné prostředky v návrhu věcného záměru nového trestního řádu
František Púry

Některé podněty k rekodifikaci trestního práva procesního z pohledu soudce okresního soudu
Jiří Říha

Potřebujeme zvláštní zákon o obětech trestných činů
Pavel Šámal

Reforma trestního práva procesního ve Slovinsku
Liljana Selinšek

Dôkazné prostriedky v trestnom konaní
Tomáš Strémy

K některým otázkám navrhované úpravy odvolacího řízení v rámci rekodifikace trestního práva procesního
Vladimír Vočka

Bilancia a perspektívy rekodifikovaného trestného práva procesného
Miroslava Vráblová

Dohoda o vine a treste
Jozef Záhora

Velká novela trestního řádu jako základ rekodifikace – poznatky z výzkumu
Petr Zeman

Mohlo by Vás zajímat:

European Law and National Criminal Legislation
Michal Tomášek (ed.)