.
.č. 4: Nové trendy odpovědnosti a řešení sporů v mezinárodním právu
......
(vliv nestátních aktérů)
......
Autor :
kolektiv autorů
ISBN :
978-80-87146-73-6
Řada :
Studie z mezinárodního práva
Vydáno pro :
.
Autoři této kolektivní monografie si kladou za cíl zkoumat vliv některých odvětví s výraznější úlohou nestátních aktérů na klíčové instituty odpovědnosti a donucení v mezinárodním právu. Dnes asi nejtypičtější oblastí jsou smluvní mechanismy ochrany lidských práv. Další oblastí zkoumání je postavení nestátních aktérů v ozbrojených konfliktech a také úloha nestátních aktérů v mezinárodním ekonomickém právu.

OBSAH

Úvod
Pavel Šturma

LIDSKÁ PRÁVA A MEZINÁRODNÍ HUMANITÁRNÍ PRÁVO
Dilema právní úpravy postavení soukromých vojenských a bezpečnostních společností
Veronika Bílková

Použití extrateritoriální síly proti nestátním aktérům v kontextu mezinárodního práva
Stanislava Hýbnerová


MEZINÁRODNÍ TRESTNÍ PRÁVO
Role některých nestátních aktérů v řízení před MTS
Milan Lipovský, Tomáš Jungwirth

Trestná zodpovednost jednotlivca v medzinárodnom práve
Jana Ondrovičová

Odpovědnost jednotlivců při případném užití zbraní hromadného ničení
Kamila Šrolerová

MEZINÁRODNÍ VLÁDNÍ A NEVLÁDNÍ ORGANIZACE
Dětští vojáci v nestátních ozbrojených skupinách: Význam role OSN
Denisa Budilová

Rola medzinárodných nevládnych organizácií v mierovom riešení sporov a otázka ich zodpovednosti na medzinárodnej úrovni
Martin Faix

Právní postavení nevládních organizací podle Evropské úmluvy o lidských právech a důsledky v mezinárodním právu
Alla Tymofeyeva

MEZINÁRODNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ
Transparentnost v řešení sporů v mezinárodním ekonomickém právu
Vladimír Balaš, Theodor Klán

Řešení sporů a odpovědnost týkající se mořského dna za hranicemi národní jurisdikce států ve vztahu k jednotlivcům (fyzické a právnické osoby)
Jan Ondřej

ZÁVÉRY A DOPORUČENÍ
Pavel Šturma

Mohlo by Vás zajímat:

Czech Yearbook of Public & Private International Law
- 2012