.
.č. 60: X. česko-švýcarské kolokvium o aktuálních otázkách sociálního zabezpečení
......
......
Autor :
Věra Štangová, Petr Tröster (eds.)
ISBN :
978-80-87975-14-5
Řada :
Sborníky
Vydáno pro :
.
Tato publikace obsahuje příspěvky účastníků X. česko-švýcarského kolokvia na téma „Aktuální otázky sociálního zabezpečení“, které se konalo dne 3. 5. 2013 v Praze.

OBSAH

ÚVODNÍ SLOVO
Věra Štangová - Petr Tröster

MOT INTRODUCTIF
Věra Štangová - Petr Tröster

ÚVODEM
Vladimír Rys

INTERVENTION
Vladimír Rys

MEZINÁRODNÍ PRÁVO A PRÁVO EVROPSKÉ A SOUČASNÉ PROBLÉMY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
Pierre-Yves Greber

LE DROIT INTERNATIONAL ET EUROPEEN FACE AUX PROBLEMES ACTUELS DE LA SECURITE SOCIAL
Pierre-Yves Greber

SOUČASNÉ PROBLÉMY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ VE FRANCII
Jean-Pierre Laborde

LES PROBLEMES ACTUELS DE LA SECURITE SOCIALE EN FRANCE
Jean-Pierre Laborde

DŮCHODOVÁ REFORMA V ČESKÉ REPUBLICE SE ZAMĚŘENÍM NA TZV. III. PILÍŘ – DOPLŇKOVÉ PENZIJNÍ SPOŘENÍ
Jan Přib

LA RÉFORME DES PENSIONS DE RETRAITE EN RÉPUBLIQUE TCHČQUE – AVEC UNE RÉFÉRENCE SPÉCIALE AU DIT TROISIČME PILIER: L'ÉPARGNE-RETRAITE COMPLÉMENTAIRE
Jan Přib

DŮCHODOVÉ SPOŘENÍ: II. PILÍŘ DŮCHODOVÉ REFORMY V ČR (teze k diskusnímu příspěvku pro X. česko-švýcarské kolokvium, 3.května 2013)
Roman Lang

L'ÉPARGNE-RETRAITE – LE DEUXIČME PILIER DE LA RÉFORME DES PENSIONS EN RÉPUBLIQUE TCHČQUE
Roman Lang

Mohlo by Vás zajímat:

Vývojové trendy důchodových reforem v Evropě
Věra Štangová, Petr Tröster (eds.)