.
.č. 54: Ústavní právo v mezinárodním kontextu
......
......
Autor :
Jan Wintr, Marek Antoš
ISBN :
978-80-87146-87-3
Řada :
Sborníky
Vydáno pro :
.
Tato publikace přináší pohled na české ústavní právo v mezinárodním kontextu. Jednak se zaměřuje na jeho místo v polycentrismu mezinárodního práva, vnitrostátního práva a práva Evropské unie a rovněž se pokouší aktuální problémy českého ústavního práva diskutovat v optice srovnávací právní vědy.

OBSAH

I. SROVNÁVACÍ ÚSTAVNÍ PRÁVO

Zahraniční inspirace při změnách ústav
Kristián Léko

Ústavní konvence komparativně
Radek Píša

Podoby soudního přezkumu ústavnosti zákonů ve světě
Jan Chmel

Obecné referendum
Michal Tuláček

Trestněprávní odpovědnost ústavních činitelů
Michal Kuk

Vnitrostátní provedení čl. 27 Římského statusu Mezinárodního trestního soudu v evropských monarchiích
Bára Bečvářová

Vztah státu a církví v EU, financování církví a jeho právní a ústavní limity
Michal Pohl

Lid versus Internet (vybrané aspekty práva na soukromí na internetu)
Eliška Holubová

II. VZTAH VNITROSTÁTNÍHO A MEZINÁRODNÍHO PRÁVA

Vztah vnitrostátního a mezinárodního práva
Ondřej Preuss

Argumentace judikaturou Evropského soudu pro lidská práva u Ústavního soudu
Kristina Blažková

Vybrané aspekty judikatury Evropského soudu pro lidská práva proti České republice
Vladimír Pysk

Role presidenta v mezinárodní politice státu
Lukáš Lev Červinka

III. EVROPSKÁ UNIE A VZTAH EVROPSKÉHO A VNITROSTÁTNÍHO PRÁVA

Vztah mezinárodního a evropského práva
Marek Chmel

Mají ústavní soudy členských států EU přezkoumávat vnitrostátní implementační předpisy?
Hana Janotová

Evropská judikatura Ústavního soudu v souvislostech
Jan Chmel

Demokratický deficit Evropské unie
Zuzana Holakovská

Role národních parlamentů v Evropské unii – posílení demokracie, nebo placebo?
Daniel Askari

Mezinárodněprávní subjektivita Evropské unie
Sandra Brožová

Vztah práva EU a Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod
Vojtěch Bartoš

Sportovní národnost ve světle práva Evropské unie
Jan Exner

Mohlo by Vás zajímat:

Parlamentarismus
Marek Antoš, Jan Wintr (ed.)