Show details for Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslovýchAktuální otázky práva autorského a práv průmyslových
Show details for eBookeBook
Show details for KnihyKnihy
Show details for Mezinárodní právoMezinárodní právo
Hide details for Mimo řadyMimo řady
::3. Deutsch-Tschechisches Rechtsfestival
Wolfgang Hromadka, Michael Wilding, Milan Damohorský, David Kohout (eds.)
::4. Deutsch-Tschechisches Rechtsfestival
Urs Kramer, Jan Kalbheim, Milan Damohorský, David Kohout (eds.)
::Causation in Law
Luboš Tichý
::Czech Yearbook of International Law
::Effet utile
Luboš Tichý, Michael Potacs, Tomáš Dumbrovský (eds.)
::Frontiers, minorities, transfers, expulsions: British diplomacy towards Czechoslovakia and Poland during WWII
Jan Kuklík, Jan Němeček
::International and Internal Mechanisms of Fundamental Rights Effectiveness
Pavel Šturma, Narciso Leandro Xavier Baez (eds.) at al.
::Kulturní život německé menšiny v České republice
Sandra Kreisslová, Lukáš Novotný
::Od kodifikace mezinárodního práva k jeho fragmentaci
Kolektiv autorů
::Odpovědnost a ručení v právu obchodních společností
Milan Vrba (ed.)
::Odpovědnost státu za legislativní újmu
Luboš Tichý, Jiří Hrádek et al.
::Odůvodnění soudního rozhodnutí
Luboš Tichý, Pavel Holländer, Alexander Bruns (eds.)
::Právní nástroje odstraňování překážek fungování vnitřního trhu EU
Aleš Borkovec, Kryštof Kruliš, Petr Navrátil, Michal Sýkora, Václav Šmejkal, Veronika Vilímková
::Právní postavení náboženských menšin
Harald Christian Scheu, Jakub Kříž, Kateřina Děkanovská (eds.)
::Prevention in law
Luboš Tichý, Jiří Hrádek (eds.)
::Prokazování příčinné souvislosti multikauzálních škod
Luboš Tichý et al.
::Průvodce aktuální judikaturou Soudního dvora EU k ochraně hospodářské soutěže
Václav Šmejkal, Barbara Dufková
::Rule of Law and Mechanisms of its Protection
Lenka Pítrová (ed.) et al.
::Sborník statí z diskusních fór o rekodifikaci občanského práva konaných 21. listopadu a 5. prosince 2008 na Právnické fakultě University Karlovy
J. Švestka, J. Dvořák, L. Tichý (eds.)
::Soukromé vymáhání kartelového práva
Luboš Tichý et al.
::Sovereignty and Integration
Luboš Tichý, Tomáš Dumbrovský et al.
::Spotřebitelská kupní smlouva
Luboš Tichý, Miloš Kocí (eds.)
::Trust a srovnatelné instituty v Evropě
Luboš Tichý, Kateřina Ronovská, Miloš Kocí (eds.)
::Ústavní hodnoty evropských zemí a problematika vzájemného vztahu jedince a státu na začátku 21. století
Aleš Gerloch (hlavní redaktor)
::Velké osobnosti české školy sociální politiky
Jan Kotous, Gabriela Munková, Vladimír Rys, Martin Štefko
::Veřejná správa za rozcestím (právní reflexe)
Richard Pomahač, Jakub Handrlica, David Kryska, Lenka Pítrová, Helena Prášková, Josef Staša, Petr Svoboda
::Vybrané problémy vnitrostátní právní úpravy mírového využívání jaderné energie
Jakub Handrlica
::Vývoj evropského spotřebitelského práva
Luboš Tichý, Tomáš Večl (eds.)
::Základy mezinárodního práva
Danilo Türk
Show details for MonografieMonografie
Show details for Prameny a nové proudy právní vědyPrameny a nové proudy právní vědy
Show details for Právo a společnostPrávo a společnost
Show details for SborníkySborníky
Show details for Scripta IuridicaScripta Iuridica
Show details for Studie z lidských právStudie z lidských práv
Show details for Studie z mezinárodního právaStudie z mezinárodního práva