Pro Právnickou fakultu Univerzity Karlovy jsme vytvořili elektronickou knihu

Sborník č. 66
SBORNÍK VÍTĚZNÝCH PRACÍ
ČESKO-SLOVENSKÉ SOUTĚŽE SVOČ
(Praha, září 2016)
editor: Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
(vyšlo16. 5. 2017)

V roce 2015/2016 se konal již IX. ročník SVOČ na PF UK, ve kterém se podařilo dosáhnout zatím největšího počtu odevzdaných prací. A navíc se v rámci obnoveného mezifakultního, resp. česko-slovenského kola SVOČ tato soutěž opět vrátila v září 2016 do Prahy.

SBORNÍK 66 SVOČ 2016
Tento sborník přináší vítězné práce z česko-slovenského kola SVOČ, které se konalo
na PF UK ve dnech 22. – 23. 9. 2016 za účasti soutěžících ze čtyř českých právnických
fakult (Brno, Olomouc, Plzeň, Praha) a právnické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě.