V rámci společného německého projektu rw&w distribuujeme na českém trhu praktickou pedagogickou příručku

TEACHING THE 21ST CENTURY STUDENT:
methods and activities through critical thinking and interaction
autorek
Mgr. Dagmar Sieglová, M.S.Ed., Ph.D.
Ioana Kocurová-Giurgiu, M.A.
268 stran, ISBN 978-3-946915-22-5, vyšlo v listopadu 2018

DEMO: Teaching the 21st Century Student
Tato knižní novinka v anglickém jazyce (distribuovaná zejména na západoevropském a americkém trhu) vychází z výzkumu prováděného oběma autorkami na ŠKODA AUTO Vysoké škole i během jejich pracovních pobytů v cizině. Kniha má vynikající recenzní posudky specialistů z ČR, Německa i USA.

Přináší širokou škálu metod a činností, které odrážejí podmínky 21. století, a nabízí praktickou sadu postupů pro vytváření lekcí od začátku až do konce moderním, interaktivním a efektivním způsobem. Je strukturována tak, aby zahrnula aktivity pro motivační fázi, techniky pro analýzu textových nebo audiovizuálních materiálů i postupy využívající nově získané znalosti prostřednictvím mluveného a psaného slova. Současným a budoucím pedagogům může pomoci rozvinout jejich přístupy v kontextu globálního informačního, technologického, mediálního a komunikačního boomu. Přístupy popsané v knize jsou aplikovatelné na většinu předmětů vyučovaných v rámci vzdělávacího procesu od předškolního vzdělávání až po terciární úroveň, neboť se zaměřují na rozvoj komunikačních a studijních kompetencí nezbytných pro řešení úkolů nejen ve vzdělávání, ale i později na trhu práce.