Pro Právnickou fakultu Univerzity Karlovy vydáváme zajímavou příručku, resp. učebnici

Common European Asylum
System in a Changing World
(Introduction)
autorského kolektivu, který vedla
doc. JUDr. Lenka Pítrová, CSc.,
142 stran, ISBN 978-80-7630-003-3, ISBN(online) 978-80-7630-004-0, vyšlo v září 2020

Common European Asylum System in a Changing World
Textbook for the Prague Summer School on Migration and Asylum Law

(within the initiative EU4+ project organized by Charles University Faculty of Law,
in cooperation with the University of Warsaw and University of Copenhagen)