V rámci projektu RW&W jsme vydali pro
Českou společnost pro mezinárodní právo
12. svazek ročenky

Czech Yearbook of Public & Private
International Law Vol. 12 2021
Česká ročenka mezinárodního práva
veřejného a soukromého Roč. 12 - 2021
šéfredaktor: Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
(vyšlo 22. 12. 2021)

12. ročník se jako tradičně zabývá aktuálními
tématy současného mezinárodního a evropského práva nejen z české
perspektivy.

CYIL vol. 12 (2021)