V rámci projektu RW&W jsme vydali pro Českou společnost pro mezinárodní právo kolektivní monografii

JEDNOTLIVEC V MEZINÁRODNÍM PRÁVU
NA POČÁTKU TŘETÍHO TISÍCILETÍ:
Lidskoprávní, investiční a další křižovatky

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc., JUDr. Ing. Zuzana Trávníčková, Ph.D. (eds.), (vyšlo v srpnu 2018)

Monografie se zaměřuje na mezinárodněprávní postavení jednotlivce, zejména na posilování jeho mezinárodněprávní role.

Tato kniha vychází v roce 2018, kdy si připomínáme nejen 100 let od vzniku Československa, ale také od konce 1. světové války. Ve středu zájmu této publikace stojí jednotlivec - ten, jehož mezinárodněprávní postavení se za posledních sto let zásadně proměnilo. Ať už budeme hovořit o subjektivitě nebo účastenství jednotlivce (jako fyzické nebo právnické osoby), těžko by se bez přiznání mezinárodněprávního postavení jednotlivci mohla začít rozvíjet mezinárodněprávní ochrana lidských práv, mezinárodní trestní soudnictví nebo právo mezinárodních investic. Jsou to právě změny v postavení jednotlivce, které výstižně ilustrují i další změny v mezinárodním právu.