Vydáváme monografii / učebnici

ZEMĚDĚLSKÉ PRÁVO
Prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc., a kolektiv
(Milan Damohorský | Alena Chaloupková | Jakub Kanický
Hana Müllerová | Martin Smolek | Tereza Snopková)
(vyšlo 14. prosince 2021)

Monografie si klade za cíl novým způsobem seznámit čtenáře se strukturou zemědělského práva.

Zemědělské právo / Damohorský a kol.
Kniha je díky své komplexnosti a přehlednému uspořádání určena pro studenty a učitele právnických fakult vysokých škol, středních a vysokých zemědělských a lesnických škol, a dále též pro pracovníky v zemědělství a pracovníky státní správy na tomto úseku.
Více informací včetně dostupnosti publikace naleznete na stránkách projektu:
http://zempravo.rozkotova.com/index.html