V rámci projektu RW&W jsme vydali pro
Českou společnost pro mezinárodní právo
6. svazek ročenky

Czech Yearbook of Public & Private
International Law Vol. 6 2015
Česká ročenka mezinárodního práva
veřejného a soukromého Roč. 6 - 2015
šéfredaktor: Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
(vyšlo 27. 10. 2015)

6. ročník se jako tradičně zabývá aktuálními
tématy mezinárodního práva nejen z české
perspektivy.

Kniha přináší příspěvky autorů nejen z významných akademických
a vládních oracovišť v ČR, ale i autorů z Rakouska, Lucemburska, Slovenska,
Ukrajiny a USA. Jako první české právnické periodikum je uvedena
v databázi SCOPUS a je zanesena v českém registru recenzovaných periodik RVVI.
E-knihu si můžete prohlédnout >> zde. <<