NAKLADATELSTVÍ ODBORNÉ LITERATURY PUBLISHER OF SPECIALIZED BOOKS VERLAG FÜR FACHLITERATUR 
REKLAMAČNÍ ŘÁD
Nakladatelství Eva Rozkotová Na Ptačí skále 547/1 266 01  Beroun – Město IČ: 69473757 DIČ: CZ5851170798 e-mail: eva(at)rozkotova.com tel. +420 731 188 211 www: www.rozkotova.com
© 2003-2017 Nakladatelství Eva Rozkotová
Níže uvedený řád a vymezuje a upřesňuje práva a povinnosti Nakladatele a Kupujícího. Vznikne-li na dodaném zboží reklamační důvod, může Kupující uplatnit reklamaci písemně nebo elektronicky. 1. Kupující je povinen zboží dodané Nakladatelem prohlédnout a zkontrolovat bez zbytečného odkladu. V případě zjištěných závad je Kupující povinen Nakladateleo těchto závadách informovat buď písemně (na adrese: Nakladatelství Eva Rozkotová, Na Ptačí skále 547, 26601 Beroun Město) nebo elektronicky na adrese eva(at)rozkotova.com, a to nejpozději do 14 dnů po obdržení zásilky. 2. Oznámení o závadách musí obsahovat: jméno kupujícího, adresu (u podnikatelského subjektu nebo organizace IČ), kontaktní telefon, případně e-mail, číslo objednávky a popis závady nebo důvod reklamace. 3. K reklamačnímu řízení je nutné předložit kopii faktury nebo doklad o dodání a zaplacení zboží, jehož vady jsou reklamovány. 4. V závislosti na druhu vad a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., obchodním zákoníkem, ve znění pozdějších změn a doplnění, má kupující možnost se domáhat, aby mu vadné zboží bylo vyměněno za zboží nové. 5. Nakladatel je povinen reklamaci vyřídit nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění. Tato doba se prodlužuje o dobu, po kterou nedodal Kupující všechny podklady nutné k reklamaci a uvedené v tomto reklamačním řádu. 6. Nakladatel nenese odpovědnost za škody vyplývající z nevhodné manipulace s knihou (publikací či jiným dodaným zbožím) po jejím převzetí. 7. Reklamace se nevztahují k námitkám na obsah knih. Výše uvedený reklamační řád je platný od  1. 1. 2015. Změny jsou vyhrazeny. Upozornění: Při přebírání zásilky od doručovatele (např. Česká pošta, s.p., kurýr) si dodané zboží vždy pečlivě prohlédněte.  Je-li obal zásilky poškozen, rozbalte přímo před doručovatelem zásilku. Pokud je obsah nepoškozen, převezměte zásilku a zaplaťte. Je-li však poškozen i obsah, nepřebírejte a neplaťte za zásilku, sepište na místě Protokol o nepřevzetí poškozené zásilky. Škodu v daném případě hradí doručovatel. Pokud jste převzali a zaplatili zásilku a doma (v práci) po jejím otevření zjistili, že je její obsah poškozen, tak nejpozději následující pracovní den po převzetí zásilky kontaktujte doručovatele a reklamaci takto poškozeného zboží řešte s doručovatelem. Opět sepište protokol o poškození zásilky. Poznámka: Výraz (at) ve výše uvedené e-mailové adrese nahrazuje znak @ z důvodu omezení robotizovaných spamových aktivit.
Výraz (at) ve výše uvedené e-mailové adrese nahrazuje znak @ z důvodu omezení robotizovaných spamových aktivit.