Show details for Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslovýchAktuální otázky práva autorského a práv průmyslových
Show details for eBookeBook
Show details for KnihyKnihy
Show details for Mezinárodní právoMezinárodní právo
Show details for Mimo řadyMimo řady
Show details for MonografieMonografie
Hide details for Prameny a nové proudy právní vědyPrameny a nové proudy právní vědy
::č. 36: Zákonodárství bez parlamentů
Jan Kysela
::č. 37: Úprava vnitrostátních ozbrojených konfliktů v mezinárodním humanitárním právu
Veronika Bílková
::č. 38: Jurisdikční imunity států
Pavel Caban
::č. 39: Institucionální rámec spolupráce
v trestních věcech v EU
Jiří Vlastník
::č. 40: Právnické osoby
Ondřej Frinta
::č. 41: Odpovědnost členských států za škodu v právu Evropské unie
Jan Malíř
::č. 42: Právní problémy tzv. vnějších smluv Evropské unie
Pavel Svoboda
::č. 43: Standard lidských práv v Evropě
Dagmar Černá
::č. 44: Odpovědnost za ochranu (R2P)
Veronika Bílková
::č. 45: Ochrana mořské biodiverzity
v mezinárodním právu
Karolina Žákovská
::č. 46: Sociální práva v Evropské úmluvě na ochranu lidských práv a Mezinárodním paktu o občanských a politických právech
Jan Kratochvíl
::č. 47: České azylové právo 16. až 18. století
Antonín Lojek
::č. 48: Definice uprchlíka a její výklad a aplikace v současném mezinárodním právu
Věra Honusková
::č. 49: Trestněprávní a kriminologické aspekty vražd
Jaromír Hořák
::č. 50: Metody jazykového výkladu evropského práva
Ivo Petrů
::č. 51: Zákaz diskriminace jako právní problém v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva
Kristýna Dolejšová Kabelová
::č. 52: Stát, právo a (ne)spravedlnost
Matěj Gregárek, Jan Kosek
::č. 53: Medzinárodnoprávny rámec zahraničnopolitických misií Európskej únie
Martin Faix
::č. 54: Zákonnost důkazů v trestním řízení ve světle Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod
Josef Nejedlý
::č. 55: Srovnání českého a polského správního soudnictví
David Kryska
::č. 56: Krajania a tzv. krajanské zákony na ich podporu v strednej Európe
Ivan Halász
::č. 57: Piercing the corporate veil
Milan Kostohryz
::č. 58: Rozsah odpovědnosti za škodu způsobenou porušením soutěžních pravidel EU
Petra Joanna Pipková
Show details for Právo a společnostPrávo a společnost
Show details for SborníkySborníky
Show details for Scripta IuridicaScripta Iuridica
Show details for Studie z lidských právStudie z lidských práv
Show details for Studie z mezinárodního právaStudie z mezinárodního práva