Show details for Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslovýchAktuální otázky práva autorského a práv průmyslových
Show details for eBookeBook
Show details for KnihyKnihy
Show details for Mezinárodní právoMezinárodní právo
Show details for Mimo řadyMimo řady
Show details for MonografieMonografie
Show details for Prameny a nové proudy právní vědyPrameny a nové proudy právní vědy
Show details for Právo a společnostPrávo a společnost
Hide details for SborníkySborníky
::č. 23: Menschenrechte im europäischen Strafrecht
Michal Tomášek (Hrsg.)
::č. 24: Grundfragen des europäischen Verbraucherprivatrechts
Monika Pauknerová − Marian Paschke (Hrsg.)
::č. 25: VII. Studentská vědecká konference mezinárodního práva veřejného
Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. (vědecký redaktor)
::č. 26: La realización del mercado único europeo: experiencias hispano-checas
Michal Tomášek (ed.)
::č. 27: Fúze a akvizice v českém, evropském a německém právu
Luboš Tichý (ed.)
::č. 28: Europäisches Arbeits- und Socialrecht
Petr Tröster, Michael Coester
::č. 29: Volební systémy a volební právo - české cesty v kontextu zahraničních modelů
Marek Antoš, Jan Winter (eds.)
::č. 30: Základní lidská práva v jednotlivých právních odvětvích. Grundrechte und einzelne Rechtsgebiete.
Luboš Tichý (ed.)
::č. 31: Fúze a akvizice v českém, evropském a německém právu
Mergers und Acquisitions im tschechischen, europäischen und deutschen Recht
Luboš Tichý (ed.)
::č. 32: Vzájemné ovlivňování komunitární úpravy a českého a slovenského obchodního práva na pozadí procesu jejich reforem
::č. 33: European Law and National Criminal Legislation
Michal Tomášek (ed.)
::č. 34: Ekonomické a právní aspekty podnikání v EU a ochrana lidských práv
Pavel Šturma, Jan Ondřej (eds.)
::č. 35: Důchodová reforma v České republice, ve Švýcarsku a ve Francii. La réforme des pensions en République tchčque, en Suisse et en France
Margerita Vysokajová, Jana Zemanová (rec.)
::č. 36: Veřejná služba v České republice, Německu, Rakousku a Evropské unii. Daseinvorsorge in der Tschechischen Republik, Deutschland, Österreich und in der Europäischen Union
Luboš Tichý (ed.)
::č. 37: VIII. Studentská vědecká konference mezinárodního práva veřejného zaměřená zejména na mezinárodní ochranu lidských práv, uprchlické právo, mezinárodní humanitární právo, mezinárodní právo trestní,
právo mezinárodních prostorů a právní úpravu zákazu
obchodování s lidmi
::č. 38: Parlamentarismus
Marek Antoš, Jan Wintr (ed.)
::č. 39: Náhradní výchova dětí - možnosti a meze
::č. 40: Folgen der aktuellen europäischen Rechtsentwicklung für die grenzüberschreitende Mobilität von Gesellschaften
Petr Čech, Kaspar Krolop (ed.)
::č. 41: Rekodifikace trestního práva procesního
Kolektiv autorů
::č. 42: Proměny právního řádu v České republice a v Ruské federaci
Aleš Gerloch (ed.)
::č. 43: Bezpečnost organizací, mezinárodní bezpečnost a mezinárodní humanitární právo
Jan Ondřej, Pavel Šturma (eds.)
::č. 44: I. Konference studentské vědecké odborné činnosti
Pavel Šturma (ed.)
::č. 45: Náhradní rodinná péče - představy a skutečnost
Senta Radvanová (ed.)
::č. 46: Vývojové trendy důchodových reforem v Evropě
Věra Štangová, Petr Tröster (eds.)
::č. 47: II. konference SVOČ
Pavel Šturma (ed.)
::č. 48: IV. konference Studentské vědecké odborné činnosti
Pavel Šturma (ed.)
::č. 49: I. Celostátní studentská vědecká konference SVOČ v oboru právo a právní věda
Pavel Šturma (ed.)
::č. 52: VI. konference Studentské vědecké odborné činnosti
Pavel Šturma (ed.)
::č. 54: Ústavní právo v mezinárodním kontextu
Jan Wintr, Marek Antoš
::č. 56: Rovnost a zákaz diskriminace v právní teorii a praxi
Jan Wintr, Marek Antoš eds.
::č. 57: Ústavní rámec politiky
Marek Antoš, Jan Wintr (eds.)
::č. 59: VII. Konference studentské vědecké odborné činnosti
Pavel Šturma, Karolina Žákovská (eds.)
::č. 60: X. česko-švýcarské kolokvium o aktuálních otázkách sociálního zabezpečení
Věra Štangová, Petr Tröster (eds.)
::č. 61: Ústavní teorie
Marek Antoš, Jan Wintr (eds.)
::č. 63: Základní lidská práva a svobody
Jan Wintr, Marek Antoš (eds.)
Show details for Scripta IuridicaScripta Iuridica
Show details for Studie z lidských právStudie z lidských práv
Show details for Studie z mezinárodního právaStudie z mezinárodního práva